در حال بارگذاری ...
دوشنبه 29 دی 1399
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  آدرس و شماره تلفنهای مرکز

  آدرس و شماره تلفنهای مرکز

  آذربایجانشرقی- مراغه شهرک ولی عصر(عج) - کوی دانشگاه- آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه فاطمه الزهرا(س)  کد پستی ...


 • فهرست کامل مطالب
  دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد.

  دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد.

  دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد. به فیشهای فاقد موارد ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.