در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 3 خرداد 1401
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بازدید علمی دانشجویان رشته معماری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه از پروژه در حال اجرای بیمارستان خصوصی ۵۰۰ تخت خوابی و بیمارستان در حال ساخت شیمی درمانی خیر ساز مراغه به همراه اساتید معماری با حضوری شدن کلاس های آموزشکده که با استقبال دانشجویان همراه بود

بازدید علمی دانشجویان رشته معماری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه از پروژه در حال اجرای بیمارستان خصوصی ۵۰۰ تخت خوابی و بیمارستان در حال ساخت شیمی درمانی خیر ساز مراغه به همراه اساتید معماری با حضوری شدن کلاس های آموزشکده که با استقبال دانشجویان همراه بود

بازدید علمی دانشجویان رشته معماری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه از پروژه در حال اجرای بیمارستان خصوصی ۵۰۰ تخت خوابی و بیمارستان در حال ساخت شیمی درمانی خیر ساز مراغه به همراه اساتید معماری با حضوری شدن کلاس های آموزشکده که با استقبال دانشجویان همراه بود


دیدار پرسنل اداری آموزشکده فنی دختران مراغه با سرکار خانم دکتر خبازی ریاست مرکز به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرهیخته آیت الله مرتضی مطهری و تقدیر از تلاشهای بی وقفه ایشان

دیدار پرسنل اداری آموزشکده فنی دختران مراغه با سرکار خانم دکتر خبازی ریاست مرکز به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرهیخته آیت الله مرتضی مطهری و تقدیر از تلاشهای بی وقفه ایشان

دیدار پرسنل اداری آموزشکده فنی دختران مراغه با سرکار خانم دکتر خبازی ریاست مرکز به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرهیخته آیت الله مرتضی مطهری و تقدیر از تلاشهای بی وقفه ایشان


بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر بهشتی اصل و مدیر کل محترم حقوقی دانشگاه فنی و حرفه ای جناب آقای دکتر ضرغامی از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر بهشتی اصل و مدیر کل محترم حقوقی دانشگاه فنی و حرفه ای جناب آقای دکتر ضرغامی از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر بهشتی اصل و مدیر کل محترم حقوقی دانشگاه فنی و حرفه ای جناب آقای دکتر ضرغامی از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه


نشست صمیمی جناب سرهنگ اقتصادی فرمانده بسیج کارکنان شهرستان مراغه و هیئت همراه با ریاست محترم و پرسنل اداری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه

نشست صمیمی جناب سرهنگ اقتصادی فرمانده بسیج کارکنان شهرستان مراغه و هیئت همراه با ریاست محترم و پرسنل اداری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه

نشست صمیمی جناب سرهنگ اقتصادی فرمانده بسیج کارکنان شهرستان مراغه و هیئت همراه با ریاست محترم و پرسنل اداری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مراغه


دیدار ریاست محترم آموزشکده سرکار خانم دکتر خبازی با مسئولین اداره آموزش و پرورش و مدیر هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان مراغه و رایزنی در خصوص ایجاد رشته های جدید

دیدار ریاست محترم آموزشکده سرکار خانم دکتر خبازی با مسئولین اداره آموزش و پرورش و مدیر هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان مراغه و رایزنی در خصوص ایجاد رشته های جدید

دیدار ریاست محترم آموزشکده سرکار خانم دکتر خبازی با مسئولین اداره آموزش و پرورش و مدیر هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان مراغه


۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۱۷۱ نتیجه
۱ از ۱۵ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰