در حال بارگذاری ...
دوشنبه 29 دی 1399
 • انتخاب واحد کلیه دانشجویان ترم اول کارشناسی حسابداری


  شماره فایل: 317465
  حجم فایل: 2.01 MB
  تعداد بازدید: 61 | آخرین بازدید:





  نظرات کاربران

 • فهرست کامل مطالب




  دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد.

  دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد.

  دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد. به فیشهای فاقد موارد ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.