در حال بارگذاری ...
دوشنبه 29 دی 1399
  • پیام تسلیت ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجانشرقی در پی شهادت دانشمند دفاعی کشور

    نظرات کاربران

  • فهرست کامل مطالب
    دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد.

    دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد.

    دانشجویانی که جهت واریز شهریه،به بانک مراجعه می نمایند: فیش بانکی باید حتما شامل شماره شبا و هم شناسه فیش واریزی باشد. به فیشهای فاقد موارد ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.