در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 29 اسفند 1396

ماده 17 آیین نامه آموزشی در خصوص غیبت کلاسی

ماده 17 آیین نامه آموزشی در خصوص غیبت کلاسی

 

باسمه تعالی

 

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

به استناد ماده 17 آیین نامه آموزشی به شماره و تاریخ 244759 / 2  24 /12 / 93  صادره از شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری الزامی است.

  • تبصره : اگر دانشجو در درسی بیش از  جلسات یا درجلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه آن درس حذف می‌شود.

اداره آموز

نظرات کاربران